Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego przy ul. Gospodarskiej 14 w Szczecinie