Radni Osiedla

Długołęcki
Jerzy
PRZEWODNICZĄCY
Pstrągowski
Zbigniew
WICEPRZEWODNICZĄCY
Stortz
Elżbieta
SKARBNIK
Gącik
Grażyna
SEKRETARZ
Malinowski
Ignacy
CZŁONEK ZARZĄDU
Kamiński
Ryszard
RADNY
Dzwonkowski
Kazimierz
RADNY
Rutkowski
Grzegorz
RADNY
Brodaczewski
Józef
RADNY
Gągorowski
Jacek
RADNY
Dzenajewicz
Józef
RADNY
Worysz
Michał
RADNY
Grodecki
Andrzej
RADNY
Domagała
Alicja
RADNA
Wiatrek
Teresa
RADNA