Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego - działka nr 132/4 obręb 1072 w Szczecinie