Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego - działek nr 16/1 i 16/2 obręb 1077 przy ul. Szczawiowej w Szczecinie