Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego - część działki nr 9/8 obręb 1059 przy ul. Szczawiowej w Szczecinie