Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego - część działki nr 82 przy ul. Stromej 5B w Szczecinie