Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego - część działki nr 7/103 obręb 1050 przy ul. Powstańców Wlkp. w Szczecinie