Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego - część działki nr 46/2 przy ul. Grudziądzkiej/Starkiewicza w Szczecinie