Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego - część działki nr 34/46 przy ul. Darniowej 15 w Szczecinie