Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego - część działki nr 13/8 obręb 1073 w Szczecinie