Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego - część działki nr 10 przy ul. Nasypowej 14 w Szczecinie