Uchwała Rady OP w sprawie: zadania w ramach Budżetu Osiedlowego - wymiana chodników