Protokół z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Pomorzany w dniu 24.10.2019 r.