Protokół z posiedzenia Zarządu Rady Osiedla Pomorzany w dniu 21.10.2019 r.