Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pomorzany w dniu 21.10.2019 r.