Zatrudnienie sekretarki

Uchwała Nr XX

z dnia 13.02.2006 r,

dotyczy; zatrudnienia sekretarki

Rada Osiedla "Pomorzany" zatrudnia na stanowisko sekretarki Panią AS 

na okres próny  od dnia 01.01.2006 - 31.03.2006r

Nr uchwały: 
XX
Data uchwały: 
13/02/2006
Kadencja: 
2003-2007