Radni Osiedla

DŁUGOŁĘCKI
JERZY WOJCIECH
PRZEWODNICZĄCY
MALINOWSKI
IGNACY
WICEPRZEWODNICZĄCY
RYCZEK
PIOTR STEFAN
WICEPRZEWODNICZĄCY
STORTZ
ELŻBIETA
SKARBNIK
CIELAS
ANDRZEJ
SEKRETARZ
CZAPLA
BOGUMIŁ EDWARD
CZŁONEK ZARZĄDU
GRODECKI
ANDRZEJ JAN
CZŁONEK ZARZĄDU
KAMIŃSKI
RYSZARD ANDRZEJ
RADNY
ROGALSKI
TOMASZ PATRYK
RADNY
RANIOWSKI
RAFAŁ MACIEJ
RADNY
MICHAŁOWSKI
TOMASZ
RADNY
PSZCZÓŁKOWSKI
KRZYSZTOF
RADNY
RUTKOWSKI
GRZEGORZ TADEUSZ
RADNY
FESZ
JAN
RADNY
DZWONKOWSKI
KAZIMIERZ
RADNY
WOLANIN
MAŁGORZATA
RADNA
SIEDLECKA
KATARZYNA HELENA
RADNA
KACZMARSKA
STEFANIA ELŻBIETA
RADNA