Radni Osiedla

Długołęcki
Jerzy
PRZEWODNICZĄCY
Pstrągowski
Zbigniew
WICEPRZEWODNICZĄCY
Stortz
Elżbieta
SKARBNIK
SZUMILAS
PAWEŁ
SEKRETARZ
Malinowski
Ignacy
CZŁONEK ZARZĄDU
Worysz
Michał
RADNY
Kamiński
Ryszard
RADNY
Dzwonkowski
Kazimierz
RADNY
Rutkowski
Grzegorz
RADNY
Brodaczewski
Józef
RADNY
SZYSZKOWSKI
MICHAŁ
RADNY
Dzenajewicz
Józef
RADNY
Wiatrek
Teresa
RADNA
DYKER - WOŹNIAK
MONIKA
RADNA
Domagała
Alicja
RADNA