w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej działki gminnej nr 135 i 137/1 z obrębu 1072 ZROP