w sprawie: zatrudnienia pracownika do obsługi sekretariatu i sprzątania ROP