w sprawie: zagospodarowania terenu przy ul. Krzewinkowej 28