w sprawie: upoważnienia Zarządu Rady Osiedla Pomorzany do wydawania opinii ROP