w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 r. ROP