w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wydatkowania środków przyznanych przez KIS ROP