w sprawie: podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty diet dla sekretarza i skarbnika ROP