w sprawie: odpowiedzi na pismo Rady Miasta Szczecin ROP