w sprawie: dzierżawy gruntu miejskiego w Szczecinie przy ul. Generalskiej ZROP