w sprawie: dzierżawy gruntu miejskiego w Szczecinie przy ul. Darniowej 7 ZROP