w sprawie: dzierżawy gruntu miejskiego w Szczecinie przy ul. Białowieskiej - Milczańskiej ZROP