w sprawie: dzierżawy gruntu miejskiego przy ul. 9 Maja ZROP