W sprawie dzierżawy gruntu

Uchwała Nr XV/34/13

Zarządu Rady Osiedla Pomorzany

z dnia 07.01.2013r.

 

 

 

 

 

w sprawie:  dzierżawy gruntu pod lokalizację działki warzywno-kwiatowej

                  przy ul. Ustowskiej

 

 

 

                                              

                                                §  1

 

Zarząd Rady Osiedla „Pomorzany” działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Osiedla „Pomorzany” Uchwałą Nr I/04/11 z dnia 06.06.2011r. opiniuje pozytywnie wniosek Pani BK o wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat gruntu miejskiego o powierzchni około 200,0 m² przy ul. Ustowskiej stanowiącego część działki nr 13/6 w obrębie 1073 Szczecin-Śródmieście z przeznaczeniem na lokalizację działki warzywno-kwiatową.                                          

 

 

§ 2

 

 

                       Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Nr uchwały: 
XV/34/13
Data uchwały: 
07/01/2013
Kadencja: 
2011-2015