Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
91/22 15/12/2022 Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawy gruntu położonego przy ul. Szczawiowej 15/12/2022
27/22 08/12/2022 Uchwała Rady OP w sprawie: zatwierdzenia diet dla Członków Zarządu Rady Osiedla Pomorzany 15/12/2022
26/22 08/12/2022 Uchwała Rady OP w sprawie: zmian Statutu Rady Osiedla Pomorzany na podstawie Pisma Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży RM Szczecin Znak sprawy: 0012.8.56.2022 Nasz znak: BRM.III.0012.8.56.P11.2022.AM 15/12/2022
25/22 08/12/2022 Uchwała Rady OP w sprawie: projektu planu rzeczowo-finansowego na 2023r. 15/12/2022
24/22 06/10/2022 Uchwała Rady OP w sprawie: Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, pismo znak: BBPPM.V.321.9.2018.HP.1970 z dnia 04.08.2022. dot. udostępnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - szpital” w Szczecinie 15/12/2022
23/22 06/10/2022 Uchwała Rady OP w sprawie: zorganizowania spotkania wigilijnego dla osób starszych i samotnych, mieszkańców 15/12/2022
22/22 28/07/2022 Uchwała Rady OP w sprawie: remontu chodników w ramach budżetu Rady Osiedla Pomorzany 15/12/2022
90/22 10/11/2022 Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawy części działki nr 9/8 z obrębu 1059, przy ul. Tama Pomorzańska 10/11/2022
89/22 22/09/2022 Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawy gruntu położonego przy ul. Budziszyńskiej 49c tj. część działki nr 68 obr. 1077 04/10/2022
88/22 15/09/2022 Uchwała Zarządu RO w sprawie: wydania opinii ( pismo WZiON-I.6840.214.2022.IŁ)w sprawie propozycji sprzedaży części gruntu gminnego, tj. działki nr 132/4/ z obrębu 1072, położonej przy ul. Bluszczowej w Szczecinie 04/10/2022