Uchwała Zarządu RO w sprawie: wydzierżawienia na okres trzech lat części działki nr 4/21 obręb 1054