Uchwała Zarządu RO w sprawie: postępowania zmierzającego do zbycia nieruchomości składających się z działek nr 33, 66/6, 32/2