Uchwała Zarządu RO w sprawie: postępowania zmierzającego do zbycia nieruchomości składających się z działek nr 20/2, 21, 66/8