Uchwała Zarządu RO w sprawie: postępowania zmierzającego do zbycia nieruchomości składającej się z działki nr 5/1 z obrębu 1063