Uchwała Zarządu RO w sprawie: postępowania zmierzającego do zbycia kompleksu 26 działek położonego w obrębie ewidencyjnym 1068