Uchwała Zarządu RO w sprawie: pismo WZiON dot. zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kąkolowej w Szczecinie