Uchwała Zarządu RO w sprawie: opinii nt. wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości gminnej, działka nr 9/8 obręb 1059