Uchwała Zarządu RO w sprawie: : dzierżawy gruntu położonego przy ul. Szczawiowej 55/57 w Szczecinie