Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawy części działki nr 86/11 obręb 1057 przy ul. Połabskiej