Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawy części działki nr 11 z obrębu 2136, położonej w rejonie ul. Białowieskiej / Milczańskiej w Szczecinie