Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego przy ul. Nasypowej 9 w Szczecinie