Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego przy ul. Nasypowej 11 (teren dojazdowy) w Szczecinie