Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego przy ul. Krzewinkowej 20 w Szczecinie