Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego przy ul. Krzewinkowej 14 w Szczecinie