Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego przy ul. F. Krygiera w Szczecinie