Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego przy ul. Darniowej 21 w Szczecinie