Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego - działka nr 34/8 obręb 1072 przy ul. Krzewinkowej 2 w Szczecinie