Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego - działka nr 12/11 obręb 1077 przy ul. Gospodarskiej w Szczecinie