Uchwała Zarządu RO w sprawie: dzierżawa gruntu miejskiego - Działka 14/1 przy ul. Szczawiowej w Szczecinie